Foto

L'Acteur 1041

född 2000 e Lorentin I 210138292 u Zaronda  H. DE 321 210098585 e Raimondo 210036880


L'Acteur är härstmningsmässigt lämpad både för dressyr och hoppning.